Het eendaagse festival van Regio Zwolle voor iedereen die met zijn creativiteit actief wil bijdragen aan verandering en /of de creatieve skills wil upgraden.

Change­mak­ers is hét fes­ti­val van Zwolle voor iedereen die niet alleen wil prat­en over veran­der­ing, maar ook écht daad­w­erke­lijk actie wil onderne­men. Op dit een­daagse fes­ti­val bren­gen we doe­nende denkers en oploss­ings­gerichte oppor­tunis­ten samen. Verbinden we de link­er- en rechter­hersen­helft van mensen die zelf ver­ant­wo­ordelijkheid nemen, in plaats van wacht­en op de acties van een ander. Kom op don­derdag 25 mei 2023 zelf in actie!

Schri­jf je in voor de hackathon of doe mee aan pres­sure cook­er sessies. Laat je inspir­eren en upgrade je cre­atieve skills tij­dens mas­ter­class­es. Breid daar­bij de gehele dag je netwerk uit met andere Change­mak­ers. Zo bun­de­len we kracht­en en realis­eren we echte vooruit­gang op het gebied van duurza­amheid, sociale ver­ant­wo­ordelijkheid en innovatie.